Adwokat Michał Drewnisz

0

-

0

W 2000 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 r. zakończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W  2008 r. ukończył Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, zaś w 2009 r.  Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonej przez British Law Center przy Uniwersytecie Warszawskim.

Adwokat Michał Drewnisz doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji państwowej a następnie w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii adwokackich. Dotychczas zdobyte doświadczenie umożliwiło wnikliwe poznanie w sposób praktyczny zasad funkcjonowania administracji, sądownictwa i sektora prywatnego.

Specjalizuje się w problematyce nieruchomości, w prawie procesowym, w tym sądowo – administracyjnym, prawie cywilnym, handlowym i w prawie pracy.

Włada biegle językiem angielskim.

0

-

0

-